| by tali | No comments

איזה ציוד גילוי וכיבוי אש מומלץ להחזיק בבית?

אש זוהי תופעת טבע מחרידה. כאשר פורצת שריפה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מאבדים עליה את השליטה עד כדי כך שבית שלכם עשוי לעלות באש ללא כל הבחנה. אנשים שנלכדים במקום עלולים למצוא את עצמם במצב בו אין להם אפשרות להימלט על נפשם על מנת להציל את חייהם. ברור אם כן כי חשוב עד קריטי להיות ערוכים למצב כזה אשר בו פורצת שריפה. ציוד כיבוי אש בתוספת גלאי עשן יכולים להתברר כמציל חיים ממש, במקרים אשר בהם פורצת שריפה פתאומית בבית.

ציוד לגילוי אש

אז בראש ובראשונה כדאי וחשוב שיהיה בבית ציוד לגילוי אש. זה אומר גלאי עשן רגיש שיוכל לאתר עשן בשנייה שפורצת אש. גלאי העשן יתריע ויזעיק את בני הבית וכך הם יוכלו לטפל באש בטרם הלהבות יצברו גובה.

מעבר לגלאי העשן יש גם את הציוד שנועד לכיבוי אש. הציוד מיועד להשתלט על שריפות הפורצות בבית מבלי לאבד זמן עד שכוחות כיבוי האש יגיעו למקום. מטף ביתי עשוי להתברר כמציל חיים ממש כי באמצעותו אפשר יהיה לכבות את השריפה שפרצה לפני שהיא תתרחב ותתפשט הלאה.

ציוד ביתי מומלץ

אנחנו כאן על מנת להציע לכם את מטפי הכיבוי הביתיים. יש לנו מגוון של מטפי כיבוי שעשויים לתת לכם את המענה לצרכים ביתיים כשאר כך תוכלו לישון רגוע יתר כשתדעו כי על כל שריה שלא תבוא – אתם מצוידים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר ZBM!

חשוב לדעת כי יש חברות ביטוח שלא יאשרו את הביטוח עד שיוודאו כי יש בבית ציוד לכיבוי אש. לעיתים יהיה צורך במטף על מנת שניתן יהיה לקבל את טופס 4.