| by tali | No comments

מה ההבדל בין משכנתא הפוכה למשכנתא שנייה?

משכנתא הפוכה זוהי דרך להשיג סכומי כסף משמעותיים לאחר גיל 60.

רבים הם האנשים בארץ שחצו את גיל 60 והם בעלי דירה משלהם, זאת הודות לעבודה מאומצת וקשה משך שנים. אך הם זקוקים לכסף מזומן. זה יכול להיות כסף שהם רוצים כדי לעזור לילדים, זה גם יכול להיות כסף שנועד לצורך שיפוץ דירה. לא משנה מהי המטרה של הכסף, הבעיה היא שאין להם את הכסף הנזיל הזה ביד.

בגיל 60+ רוב האנשים הם כבר בפרישה או לקראת פרישה ולא תמיד כל כך פשוט להם להשיג כסף מזומן.

משכנתא הפוכה – הפתרון לבני 60+

כאן בדיוק ישנו פתרון בדמות משכנתא הפכה היות ולרוב האנשים בגיל הזה יש נכס, דירה משלהם, הם יכולים לשעבד את אותה דירה, לבנק, לחברת ביטוח או לחברה פיננסית אחרת ולקבל בתמורה משכנתא או הלוואה. את אותה הלוואה או משכנתא לא משלמים כמו כל משכנתא בתשלומים חודשיים. מדובר בהלוואת בלון אשר הריבית המצטברת מנפחת אותה. את ההלוואה הזו מחזירים רק במועד הסיום, אותו קובעים הלווים. התאריך יכול להיות קבוע מראש והוא גם יכול להיות בעת מעבר לבית אבות או בעת הפטירה.

היתרון של משכנתא הפוכה

למעשה יש למשכנתא ההפוכה יתרונות רבים. זוהי דרך טובה להשיג הלוואה בסכומי כסף גבוהים. אך מנגד מדובר בהלוואה שתשלומי הריבית שלה הינם גבוהים מאוד.

חשוב לדעת כי ככל שחולף הזמן והגיל עולה, יהיו מקרים אשר בה גם שווי הנכס יעלה. או אז אפשר לפנות לחברה ממנה נלקחה ההלוואה או המשכנתא ההפוכה ולבקש הגדלה של מסגרת ההלוואה.

אפשר למנות את היתרונות הבולטים של המשכנתא ההפוכה –

  • הלווה מקבל כסף נזיל תמורת רכוש שלמעשה נשאר בבעלותו.
  • לא קיימת דרישה לביצוע החזר חודשי של ההלוואה.
  • משך זמן ההלוואה הוא לא מוגבל.
  • ההלוואה לא מוגבלת למטרות מסוימות.
  • ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת בלי עמלה בגין פירעון מוקדם.
  • לא מוטל מס על התשלום החודשי המתקבל.

חשוב לזכור כי הלוואה כזו תפגע ביורשים שיקבלו פחות משווי הנכס.