| by tali | No comments

דוד בן הרוש יבנה – איך איש אחד יכול לשנות עיירה שלמה

לא פעם אנחנו שומעים או קוראים בתקשורת, על אנשים מסוימים, תושבים ביישוב כזה או אחר, אשר הצליחו לשנות את פני היישוב בעצמם. יש מי שעשה זאת במהלך עבודה שנמשכה שנים ארוכות ויש מי שעשה זאת בזכות עבודה שנמשכה זמן קצר. 

דוגמא טובה לכך הוא דוד בן הרוש ביבנה. דוד היא חבר מועצה, ואחר כך שותף בכיר בניהול העירייה ולבסוף גם היה ראש העיר. יבנה בתקופתו התפתחה והתקדמה, אחרי שנים לא מעטות בהן לא זכתה לתהליכי פיתוח כיאה לעיר במעמדה. צריך לזכור, במשך שנים ארוכות יבנה היתה עיירה קטנה בשפלה שלא היתה מוכרת ולא זכתה לחשיפה, לימים היא התפתחה ואז חזרה "נרדמה", עד שהגיע דוד בן הרוש יבנה והעיר אותה שוב. 

זה לא פשוט להעיר עיירה ולפתח אותה, בוודאי לא כשמדובר בעיירה קטנה. הרי אין לה תקציבים שיש לעיר גדולה, משקיעים לא ממהרים להגיע אליה ולהשקיע בה, התושבים מאבדים את האמון ותחושת הביטחון, וכן הרשויות לא באמת מתייחסות ועוזרות. 

איך דוד בן הרוש עשה זאת

בזכות כישורים וקשרים נכונים, בזכות סבלנות והתמקדות במטרה, וכן בזכות העובדה שהוא קבע לעצמו מטרות ולא נסוג מהן. בסופו של דבר, כולם נהנו מכך, בפרט תושבי העיר אשר נהנים גם היום, שנים רבות אחרי שדוד בן הרוש עזב את העירייה, מהתוצאות שהוא הביא. 

צריך לומר, אומנם לא כל התוכניות בהכרח הושלמו ויש עוד לא מעט דברים לעשות, אך אין ספק כי דוד בן הרוש יבנה הצליח לקדם את העיר ולהפוך אותה למשהו מיוחד ויוצא דופן, כך מרגיש כל תושב ביבנה וכל מי שמגיע אל העיר, אפילו אם מדובר בביקור לזמן קצר.