| by tali | No comments

מה חשוב לדעת במצב של פגיעה בתאונה?

פגיעה בתאונה היא לא קלה לאף אחד. המצב הנפשי של המטופל ובני משפחתו בימים הללו אינו קל ולכן, קל מאוד לשכוח את הזכויות שלכם ומה אתם אמורים לקבל ולעשות במקרים כאלו. 

פגיעה בתאונה, לצערנו, זהו תרחיש נפוץ בישראל. הכבישים הצפופים ונהגים שהרבה פעמים לא נזהרים, גורמים לקטל משמעותי בכבישים ולתאונות שמותירים אנשים חבולים ונכים לפעמים למשך כל החיים שלהם. 

במקרה של פגיעה בתאונה, עליכם לאזור כוחות ולחשוב קדימה על התביעה שעליכם להגיש ולשם כך עליכם לפעול בהתאם.

פגיעה בתאונה:

ראשית, חשוב להבין באיזו סיטואציה הייתה התאונה. האם רכב פגע בכם כשהייתם הולכי רגל? האם בכביש פגעה בכם מכונית מאחור? או מקדימה? האם הרכב שלכם ניזוק בצורה משמעותית? כל אלו פרטים שעליכם לזכור. 

אולם כולם מובילים לשאלה אחת. ההגדרה של הנזק הפיזי שנגרם לכם וכאן חשוב מאוד לשים לב לפרט הבא. הרבה פעמים הנזק מהתאונה אינו נראה מיד. חולף זמן, לפעמים אפילו יותר משנה עד שהגוף מתחיל לשדר את הכאב ואז לפתע מתגלים, על ידי צילום בדרך כלל, ממצאים לא נעימים שקשורים בקשר ישיר לתאונה. 

כל המקרים הללו לא נדירים בכלל וקורים הרבה, לכן, חשוב מאוד שתיקחו טופס שמצהיר על כך שכל נזק שיקרה מהתאונה לאחר זמן ויתברר שיש לו קשר ישיר או עקיף לחבלות שקיבלתם תוכלו לתבוע אותו בביטוח.

את הנזק שנגרם לכם כדאי לבדוק אצל רופא שאתם סומכים עליו ולא לקבל חוות דעת מרופא שעובד עם חברות הביטוח או משהו בסגנון. למה? משום שיש להם עניין לצמצם נזקים כדי שהתביעה שלכם לא תהיה מספיק גדולה. ההמלצה היא לתבוע על כל סעיף אפשרי כדי שבאמת בסופו של דבר תקבלו פיצוי הולם לנזק שנגרם לכם. למידע נוסף בנושא פנו לעורך דין שלילת רשיון נהיגה