| by tali | No comments

3 סיבות להיעזר בשירותו של בודק שכר

בשנים האחרונות, פיתח משרד העבודה והרווחה תחום התמחות חדש שנכנס לשוק העבודה והוא נקרא בודק שכר. במאמר זה נבין יותר לעומק אחר תכונותיו ודרישותיו של בודר שכר ונלמד במה הוא שונה מרואה חשבון..

3 סיבות להיעזר בשירותו של בודק שכר

  1. יכולת ניהול חדשנית

בשונה מרואה חשבון, תפקידו של בודק שכר הוא להתאים את תנאי העובד והתמחותו, יחד עם משכורתו. זהו תחום חדש יחסים שמתבצע במקביל לתפקידו המסורתי של רואה החשבון.

כל עסק ב- 2021, צריך שיהיה בו משרת בודק שכר שיוכל להתאים את התנאים החדשים במשק באשר לשכר העובד – לחברה עצמה.

  1. ניהול חדשני לעסקים

משרד העבודה והרווחה, הוציא לפני כמה שנים תקנה שמחייבת כל בית עסק להתאים את משכורתו של כל עובד לתנאי עבודתו, ובעיקר בהתאם להשכלתו ויכולותיו שרכש במהלך השנים.

הרעיון שעומד מאחורי זה הוא שאנשים שלמדו שנים רבות מקצוע מסוים, ירצו להמשיך ולעבוד במקום שבו הם עובדים ומבלי לחפש מקומות מתגמלים יותר בחו"ל. 

כך, נוצר מצב שבגלל התאמת המשכורת שלהם ליכולת ההשכלתית, יוכלו עובדים אלה להמשיך ולעבוד במקום שבו הם עובדים כיום ולשפר את המשק באנשי עשייה ברמה הגבוהה ביותר בכל תחום.

  1. כך תגנו על עצמכם מפני תביעות ועיצומים כספיים

כולנו יודעים שמעסיקים צריכים לפעול לפי החוק בכל מה שנוגע לזכויות העובדים ולמצות איתם את כל הזכויות הנוגעות להם. אחד הגורמים העיקריים לכך הוא יכולתם של בודקי שכר לנהל זאת במקום העבודה.

כדי שיהיה אפשר לנהל נכון את העסק מול העובדים והזכויות המגיעות להם, משרד העבודה והרווחה הנחה מנהלים להעסיק בודקי שכר ולאפשר את זכויותיהם של העובדים באמצעות בדיקות הוצאות שכר בעסק.