| by tali | No comments

פעילות ODT לעובדים, מתי זה הכי מתאים?

פעילות ODT שנועדה לעובדים הינה מבורכת תמיד וכדאי לערוך אותה על בסיס קבוע ואחת לתקופה. יחד עם זאת, יש סיטואציות בהן הצורך בה הוא חיוני יותר ובעל חשיבות רבה מאוד. כך, כאשר נוצרת מחלקה חדשה בארגון אליה נקבצים עובדים מממחלקות אחרות בארגון, במקרים בהם מתחלפת הנהלה או מגיעים עובדים חדשים רבים, כאשר המחלקה מתרחבת, בעת שהארגון עובר שינויים פרסונאליים ובכוח האדם, כאשר מחליטה ההנהלה על רה ארגון עקב נסיבות שונות. כאשר יש צורך לרענן, לחדש ועוד.  

פעילות משותפת ומהנה

העובדים הם אחד מהמשאבים החשובים והיקרים בכל עסק וארגון והרצון הוא לטפח אותם, להגדיל את המחוייבות והזיקה שלהם להנהלה ולארגון, לחדד אצלם מיומנויות, לשפר קשריהם הבין אישיים ובינם לבין אנשים חיצוניים הקשורים לעסק ומספקים לו עבודות במיקור חוץ ועוד. פעילות ODT נערכת במסגרת ימים מיוחדים שניתן להגדירם גם כימי כיף. ההחברה  המארגנת עורכת משחקים שונים שברובם נדרשת פעילות משותפת קבוצתית לביצוע משימות מורכבות, יחסית. שיתוף הפעולה תורם רבות במגוון דרכים ליחיד ולקבוצה.

עבודת צוות מגבשתעבודת הצוות יוצרת את הגיבוש. כל אחד לומד להשתלב בקבוצה ולתרום ככל יכולתו, יש אחרים התופסים מנהיגות ומובילים תהליכים ומהלכים, נוצרים קשרי רעות, לומדים להכיר אחד את יתרונות ותכונות השני, ביצוע המשימה מביא לסיפוק גדול, וכך עוברות שעות רבות במסגרת משחקים מהנים ומאתגרים. שעות המנוחה מוקדשות לאוכל, לשיחות וכדומה ונוצרים או מתהדקים קשרי רעות. כמובן, שכל אלו ויתרונות אחרים תורמים, בסופו של דבר, לפעילות בין צוותית איכותית במסגרת העבודה. כך, יוצאים נשכרים העובדים עצמם ובית העסק. אין דרך טובה יותר להשיג מטרות אלו מאשר ימי כיף המתבצעים מחוץ לכותלי המשרדים ובאווירה משוחררת ונעימה – קראו עוד הנושא גם בלינק https://www.odteam.co.il/blank-2.