| by tali | No comments

הכל על בניית תוכנית עסקית

תוכנית עסקית היא הבסיס להתנהלות של כל עסק. מוקדשת חשיבה רבה לקביעת דרכי הפעולה של כל עסק ולכן יש לדבוק בתוכנית זו שהיא האורים והתומים שנקבעה והיא שאמורה להוביל את העסק לתוצאות החיוביות.

בנייה של תוכנית עסקית

כל בניית תוכנית עסקית היא ייעודית לעסק ספציפי ולכן אין שתי תוכניות עסקיות שהן זהות זו לזו. כדי להכין תוכנית זו היועץ העסקי חייב להכיר את הפעילות העסקית, באופן מעמיק ביותר.

איך פועל העסק ביום יום, מה מוכרים, אם מייצרים, משווקים, מייבאים? כיצד מתמחרים את המוצרים השונים ומהו המרווח שנקבע כמכפיל הרווח לכל פריט? כמו כן כיצד מתנהלים העובדים בתוך הארגון, מה התפקיד של כל אחד מהם, על מה הוא אחראי ומהי מידת היעילות והמקצועיות שהוא מגלה בתפקידו?

לצורך כך היועץ העסקי ייפגש עם אנשי המפתח בעסק ויבין את סדר הדברים. בהתאם לכך הוא יציע לבצע בדרך כלל שינויים כלשהם, כדי שהפעילות הכלכלית תהיה נכונה יותר והעסק יוכל להרוויח בסופו של דבר סכומים נאים. בהתאם לכל המידע הפיננסי והידע על ההתנהלות הוא מכין את התוכנית העסקית, אשר כוללת מידע על התוכניות העסקיות לחמש השנים הקרובות.

המידע בתוכנית העסקית

התוכנית מפרטת באופן מובנה את הפעילות העכשווית בחברה, את שיטת העבודה ואת ההכנסות הקיימות לאורך השנה עד מועד הגשת הדוח. כמו כן את התוכניות העתידיות של העסק כמו לדוגמה רכישת מכונת ייצור נוספת, העלויות של ייבוא מורכב זה מצד אחד וצפי הגדלת ההכנסות של המפעל בעקבות הוספת המכונה המשוכללת.

מכינים בדרך כלל תוכנית עסקית לחמש שנים ומגישים אותה בדרך כלל לבנקים בעת העברת בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה או למכירת העסק.