| by tali | No comments

השקעות בגיל 50 פלוס? לא מילה גסה – כל הדגשים

הפניית כספים לחיסכון יכולה להתחיל בכל גיל. עם זאת, הרבה אנשים מגלים את הצורך בתכנון השקעות בגיל 50 פלוס. מדוע זה קורה? זה הגיל שבו חלים שינויים בתא המשפחתי. הילדים הגדולים פורשים כנפיים. מצד שני, גם גיל הפרישה כבר מתקרב. אז אם חשבתם עד לרגע הזה שהשקעות זה רק לאחרים, קבלו את כל הדגשים לביצוע השקעות בגיל 50 (עם פלוס או בלעדיו).להמשך קריאה אודות תכנון פרישה לפנסיה

הגדרת טווח ההשקעה 

ראשית, חשוב להבין שהשקעות יכולות להיות לטווח קצר, בינוני או ארוך. הגדירו את המטרה שאליה אתם רוצים להפנות את ההשקעות שלכם. אם אתם רוצים לצבור חיסכון לטיול סביב העולם בעוד עשר שנים זה דבר אחד. אם אתם רוצים לחסוך להחלפת רכב זה דבר אחר. ואם אתם רוצים להוסיף להשקעות באפיק פנסיוני כדי לשמור על רמת חיים עם הפרישה לגמלאות, צריך להביא בחשבון שיקולים אחרים. אפשר בהחלט לחלק את "עוגת" ההשקעות למסלולים שונים, לפרקי זמן מגוונים. 

הכירו הטבות מס המגיעות לכם 

אתם כבר לא ילדים, ומבחינות מסוימות אתם יכולים להפיק מכך תועלת. הפניית כספים לחסכונות פנסיוניים מסוימים יכולה להניב לכם ערך מוסף. למשל, ניתן לשפר את הניצול של הטבות מס המגיעות לכם. כך, תוכלו לשלם פחות מס וליהנות מקצבה גבוהה יותר לאחר הפרישה. 

התאמת רמת סיכון לגיל החוסך 

גישה מאוד רווחת בקרב מומחים סביב השקעות בגיל 50 פלוס גורסת כי זה הזמן לבצע שינויים בפרופיל הסיכונים. צעירים, יכולים להשקיע השקעות מסוכנות יחסית בחיסכון ארוך טווח, מפני שהשווקים לאורך זמן מתקנים את עצמם ועולים. לעומת זאת, ככל שהגיל עולה, אם תחוו קריסה בשווקי ההון עלול להיווצר מצב שבו התשואה שלכם תרד. ייעוץ פיננסי יוכל להוביל אתכם לשביל הזהב הנכון לכם. למידע בנושא השקעות פיננסיות