| by tali | No comments

כל מה שרציתם לדעת על תודעת שפע

כשאנחנו חושבים על שפע אנחנו מדמיינים את עצמנו במערת אוצר, עם כל מה שאנחנו רוצים וחולמים עליו סביבנו. האם זה יעשה אותנו מאושרים? האם אפשר להיות בתודעת שפע, גם אם אין לנו שקל בכיס כרגע? 

חכמי המשנה

אף על פי שתודעת השפע היא מונח מדובר בשנים האחרונות, הוא למעשה נשמע כמו הרעיון עתיק יומין של חכמי המשנה האומר "איזהו עשיר, השמח בחלקו". 

תודעת השפע היא אמונה שתמיד יש לנו את מה שאנחנו צריכים, שאף פעם לא חסר לנו. אמונה זו מתייחסת לצד החומרי והכספי. תודעת שפע לא מאפשרת לנו מקום לדאגה אלא להבדיל בין מה שאנחנו יכולים לשנות ומה שלא ואז נאלץ לקבל את המצב כמו שהוא. במצב של דאגה אנחנו מונעים מעצמנו להאמין בנו ולפעול ליצירת מציאות של שפע. 

איך מייצרים תודעת שפע

לפני הכול אנחנו צריכים להבין דבר או שניים על הכוחות הפועלים בעולם, ביקום. להבין שלפי חוק המשיכה, דומה מושך דומה. מכירים את הביטוי "כסף נדבק לכסף"? בדיוק על העקרון הזה אנחנו צריכים לעבוד. כדי למשוך אלינו את מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים ליצור את הרושם שיש לנו את זה כבר כדי שתהיה משיכה.

למשל אם נרצה, אושר או עושר, נצטרך לשכנע את תת המודע שלנו שאנחנו כבר עשירים או מאושרים וממנו יצאו מסרים שיתאימו למצב הרצוי. ככל שנשדר לתת מודע יותר מסרים של שפע, נחזק את יצירת השפע בחיינו. את המסרים לתת המודע מעבירים על ידי פעולות שנבצע. 

נדמיין ממש את מי שאנחנו רוצים להיות לפרטי פרטים, נשחרר אחיזה במחשבות ובחפצים שמגבילים אותנו ונסתובב בחברת אנשים שמרימים אותנו למעלה.

קראו עוד מידע בנושא התפתחות תודעתית!