| by tali | No comments

מחיקת רישומים שליליים

לא כל אחד מכיר את המושג של רישומים שליליים. יש כאלה שלא ידעו על כך לעולם אף אם ייתכן וגם הם 'נהנים' מרישום שלילי. אך כאשר אדם שיש עליו רישומים שליליים מבחינת הניהול הפיננסי שלו, מנסה להוציא משכנתא או אפילו רק לבקש הלוואה קטנה מהבנק, או אז עלול הרישום השלילי לעמוד לו לרועץ. כי בשלב הזה ייפתח התיק שלו וייבדקו כל הנתונים על מנת לוודא כי ההתנהלות הפיננסית שלו הינה כשירה ואמינה לאורך כל הדרך. אם ישנם פרטים בעייתיים, הרי שהרישום השלילי אכן יפריע ללקוח לקבל הלוואות או להוציא משכנתא מהבנק.

מתי מתבטל הרישום השלילי?

אז מתי אפשר להיות רגועים כי אכן הרישום השלילי יימחק ויתבטל? האם זה קורה בשלב כלשהו? אז זהו שזה אכן יקרה, אך לפני שתמהרו לנשום לרווחה, חשוב שתדעו כי מחיקת נתוני אשראי שליליים לא קורה כל כך מהר. הרישום מתבטל אמנם אך רק כעבור כמה וכמה ש נים טובות. ההמתנה משך כל אותו הזמן עשוי להיות ארוך מאוד והוא עלול להיות קריטי ממש. כי הלקוח יהיה מנוע מלהתקדם בחייו הכלכליים. הוא לא יוכל להגיע לשום מקום רק בגלל שהוא נשאר תקוע עם הרישום שמפריע לו לפרוץ קדימה.

אפשר לזרז את ביטול הרישום?

אז ברור כי זוהי שאלת השאלות. ביטול הרישום כמה שיותר מהר על מנת שאפשר יהיה לשכול ולהמשיך הלאה.

אז כאן חשוב לדעת כי ביטול הרישום יוכל להתבצע אך ורק לאחר התערבות של גורם מקצועי שיודע איך לעשות את הדבר, קבלו מידע בהרחבה באדיבות אתר CREDIT. זה כולל בעיקר חיפוש שגיאות או טעויות שאירעו בעת הרישום. כאשר מגלים את הטעויות הללו או עולים על שגיאות מהסוג הזה, אכן אפשר להוכיח כי הרישום בטל ומבוטל.