| by tali | No comments

יפוי כח מתמשך – מה חשוב לדעת?

יפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי, אשר מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו, במידה והוא לא יוכל לעשות זאת בצורה עצמאית. ברוב הפעמים, מדובר על אנשים מבוגרים או לחילופין, על אנשים הסובלים ממחלה קשה, אשר מעוניינים לקבוע מראש כיצד יתנהלו חייהם, ברגע שהם לא יוכלו להיות אחראים לקבלת ההחלטות. המטרה העיקרית היא להבטיח כי רק אדם שאתם סומכים עליו, יוכל לקבל את ההחלטות בעניינכם על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. ניתן למשל, לבחור מספר מיופי כוח שונים, על מנת שכל אחד מהם יוכל להחליט בתחום אחר. למשל, ניתן לבחור מיופה כוח אחד בעניינים אישיים, מיופה כוח אחר בעניינים רפואיים ומיופה כוח שלישי בענייני רכוש. חשוב רק להגדיר מראש את תחום הסמכות של כל אחד ואחד מהם.

יפוי כח מתמשך – נקודות חשובות שכדאי לדעת

כאמור, כל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך לעצמו יפוי כוח מתמשך, בתנאי שהוא מבין את משמעות המסמך. הוא יכול לבחור במיופה כוח אחד שיהיה אחראי על כל ענייניו השונים, או לחילופין, לבחור במספר מיופי כוח, שכל אחד מהם יהיה אחראי על תחום אחר. בכל מקרה, חשוב להדגיש כי לא ניתן להכריח אדם מסוים להיות מיופה כוח, היות והוא חייב להסכים לכך מרצונו האישי, תוך כדי הבנה מלאה של האחריות שהוא לוקח על עצמו. נקודה חשובה נוספת, היא העובדה כי ניתן להעניק למיופה הכח חופש פעולה מוחלט, או לחילופין, לספק לו הנחיות ברורות כיצד לנהוג בכל מצב ובכל סיטואציה. למשל, ניתן להכניס ליפוי הכוח סעיפים מפורטים מתי למכור נכסים מסוימים, כיצד לבצע השקעות וכדומה.

לסיכום, יפוי כח מתמשך נחשב לאחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר, שכל אחד חייב להכיר, ראו כאן!