| by tali | No comments

האם כלבים יכולים לחלות בקורונה ?

בתחילת מרץ 2020 הצהיר ארגון הבריאות העולמי כי נגיף הקורנו-נגיף החדש של ה – COVID-19 הוא מגפה עולמית. כמה באמת הנגיף הזה מסוכן לבעלי החיים בכלל ולחיות המחמד, החתולים והכלבים, המתגוררים אצלנו בבית – בפרט?

האם כלבים יכולים לחלות בקורונה? |

בבהלה על התפשטות הנגיף, אנשים חוששים לא רק לבריאותם שלהם אלא לבריאותם של כלביהם, חתוליהם וחיות המחמד האחרות שלהם. על פי המרכז לבקרת מחלות; "אין שום עדות לכך שחיות מחמד ממלאות תפקיד בהפצת הנגיף בארצות הברית. 

לפיכך, אין הצדקה לנקוט בצעדים נגד בעלי חיים מלווים שעלולים לפגוע ברווחתם", טוענים המומחים של נגיף הקורונה.

כמה הקורונה באמת משפיעה על הכלבים שלנו? |

חשוב להבהיר את העובדות הידועות כיום על נגיף הקורונה, ואת השאלה הגדולה במוחם של בעלי כלבים: האם כלבים יכולים לקבל וירוס קורונה? למידע על מנוי לחיסונים לכלבים לחצו כאן!

כלבים יכולים להידבק בנגיף קורונה, לרוב נגיף הדלקת הנשימה בכלבים. וירוס קורונה ספציפי זה (COVID-19), אינו נחשב כאיום בריאותי על כלבים, אך כלבים יכולים להיבדק ולהימצא ולראות אם הנגיף חיובי על גופם.

האם הקורונה יכולה להשפיע על בני אדם וחיות המתגוררים באותו הבית? |

שלושה בני משפחה שהתגוררו בבית, שניים מהם עובדי שירותי בריאות בחזית, נבדקו ונמצאו חיובים ל – COVID-19 (קורונה). 

כחלק ממחקר שנערך באוניברסיטת דיוק, נבדקו המשפחה וחיות המחמד, ורק ווינסטון בדק חיובי מתוך שני כלבים, חתול ולטאה במשק הבית. 

הכלב חווה תסמינים קלים ומתאושש היטב. "(הכלב) מלקק את כל צלחות ארוחת הערב שלנו וישן במיטה של ​​אמי, ואנחנו אלה שהכניסו את פנינו לפנים שלו", מספר בן משפחה אחד לחוקרים. ועדיין, כדאי להימנע מזה, שכן אי אפשר לדעת על ההתפתחויות. למידע נוסף בקרו באתר קופט!