קרנות השתלמות לעובדי הוראה – דגשים שצריך להכיר

משרד החינוך ומערכת החינוך בכלל שמים דגש על השתלמויות המורים ופיתוח מקצועי. כחלק מהעניין, עובדי הוראה כלומר מורים וגננות יכולים לבחור בין סוגים שונים של קרנות השתלמות לעובדי הוראה. קבלו את הדגשים החשובים. מהי מטרת הקרן עובדי הוראה יכולים, אך לא חייבים, לבחור קרנות השתלמות לעובדי הוראה . הקרן הייעודית (שלא קיימת בתחומי עיסוק אחרים) […]