החזר מס לשכירים – לכמה אתם זכאים אם בכלל?

החזרי מס לשכירים

שכירים הם עובדים במשק הישראלי אשר אינם עצמאים. כלומר, מדי חודש הם מקבלים תלוש שכר. מס הכנסה המנוכה לעובד בתלוש השכר מחושב לפי מדרגות מס והוא נגזרת של מצב אישי, מספר ילדים, גובה ההכנסה, הכנסות נוספות, נקודות זיכוי ועוד. ישנם עובדים שאינם מגיעים כלל לחיוב במס או שפטורים מתשלום מס. במקרים אחרים, עובדים ששילמו מס […]